Zboží bylo vloženo do košíku


Přejít do košíku
Produkty
Stát se fanouškům facebook
E-mailový zpravodaj
novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a my Vám budeme
posílat zajímavé nabídky, soutěže a akce!


Pricemania-overny-obchod

Vrácení zboží

1. Důvody vrácení zboží

2. Jak postupovat při vrácení zboží

3. Povinnosti Prodávajícího při odstoupení od smlouvy

4. Spotřebitel - odstoupení od smlouvy

 

Důvody vrácení zboží

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. (Zákon č. 102/2014 Sb.)

 (FORMULÁŘ ZDE!)  

 

 

 

 Jak postupovat při vrácení zboží

Připravte si zboží, které nám chcete zaslat zpět. Zboží nám zašlete bezpečně zabalený na naši adresu:

 

Euronáradie SK s.r.o.

(Reklamační oddělení)

Poste restante - Pošta Jablunkov

739 91

 

Dobírkové zásilky nebudou přijaty. Ke zboží přiložte kopii faktury a vyplněný Formulář na vrácení zboží.

 

 

 Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy podle zákona č.102 / 2014 Sb .:


(1) Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5.


(2) Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.


(3) Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.


(4) Jestliže na základě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího bylo zboží dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze nelze zboží odeslat zpět prodávajícímu poštou, prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě podle odstavce 1.


(5) Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

 

 Spotřebitel - odstoupení od smlouvy

Zákon číslo 102/2014 Sb. :

(1) Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.,


(2) Spotřebitel je oprávněn vrácení zboží, který nabyl na základě smlouvy uzavřené během prodejní akce nebo v souvislosti s ní, prodávajícímu odepřít až do doby, kdy prodávající spotřebiteli vrátí zaplacenou cenu nebo zálohu za zboží nebo službu.


(3) Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i).


(4) Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h).